Kwekerij zoekt naar een
eenvoudige oplossing
Boom- en Sierteeltkwekerij Rob van Deelen wilde graag de kwaliteitsuitstraling van haar producten doorzetten in haar promotie-activiteiten. Daarvoor was een beperkt budget aanwezig maar werden hoge eisen gesteld. Ven & Partners ontwikkelde een documentatiemap die voor tal van doeleinden ingezet kan worden, van een verzameling assortimentslijsten tot de uitnodiging voor een bezoek aan de kwekerij. De map werd digitaal gedrukt in een beperkte oplage, hoge kwaliteit voor acceptabele kosten.
> Terug
Vignet / Logo
Promotiemap