Corporate identity in beeld
De grafische vormgeving is slechts een beperkt deel van de huisstijl van een onderneming. De stijl van het huis is een samenspel van een groot aantal visuele en niet-visuele zaken: de stijl van zakendoen, de stijl van klantenbehandeling, de stijl in het financiële verkeer, de stijl van verantwoordelijkheid ten opzichte van consumenten en milieu, de stijl van het totale ondernemerschap. Kortom, alle zaken waarmee de onderneming naar buiten treedt en die voor het publiek al of niet direct waarneembaar zijn.

Desondanks is een bewust gekozen verschijningsvorm voor alle uitingen van de onderneming, vooral de visuele uitingen, niet onbelangrijk. Immers de eenheid van beeld bevordert de herkenbaarheid. De wijze waarop een onderneming zich presenteert in ondernemingsnaam, vignet, logo, briefpapier, reclame in het algemeen, beschildering van bedrijfsauto’s, stands op tentoonstellingen, bedrijfsformulieren, kleding e.d. geeft een indruk van de onderneming. Maar het moet wel een indruk zijn die in harmonie is met de werkelijkheid.
> Terug